Om Labex

HISTORIK:

Vår historia har format oss till de vi är och vår kompetens bygger på mångårig erfarenhet. Vår strävan att alltid bli bättre är en del av vår gemensamma bakgrund och en lika självklar del av vår framtid. Vi är stolta över det som har varit men vi har alltid blicken riktad framåt och utmanar oss själva till att ständigt bli bättre.

Starten 1973

LABEX koncernen grundades i Helsingborg 1973 av Leif Pihlqvist som efter en framgångsrik karriär som läkemedelskonsulent bestämde sig för att starta sitt eget diagnostikföretag, Svenska Labex AB. Under de första åren utvecklade och tillverkade Svenska Labex ett kontrollmaterial som användes för att säkerställa funktionen på kliniska analysinstrument. Svenska Labex startade även ett flertal distributionssamarbeten med tillverkande diagnostikföretag inom bland annat områdena hematologi, serologi och koagulation. Dessa produkter såldes framgångsrikt till sjukhus runt om i Skandinavien och Labex utvecklade även sin egen produktionsverksamhet inom hematologiområdet. Företaget växte och tillverkningen av hematologireagenser flyttades till ett separat bolag, Labex Reagens AB, som på sikt även började exportera reagens utanför Skandinaviens gränser.

1976 Etablering i Danmark

1976 bilades bolaget Labex ApS i Danmark. Fram till dess hade försäljning och support utförts av Svenska Labex AB. Första åren fanns kontoret i Helsingörs hamn precis på andra sidan sundet från Helsingborg, men allt eftersom verksamheten växte flyttade kontoret till Vedbæk. Idag håller LABEX till i Valby, i utkanten av Köpenhamn.

1988 Lanseringen av geltekniken

1988 skedde ett fantastiskt genombrott då en av Svenska Labex leverantörer, DiaMed, lanserade en ny typ av analysteknik, geltekniken, som skulle komma att revolutionera sättet på vilket blodgruppsbestämningar utförs runt om i världen. I Skandinavien inklusive Island gick Labex i fronten för att etablera denna teknik som rutinmetod och idag används geltekniken på i stort sett alla blodcentraler.

1990 Etablering i Norge

1990 bildades bolaget Norsk Labex A/S för att ta hand om kunder på den norska marknaden. Under flera år var verksamheten placerad i Vollen Marina söder om Oslo. Idag har vi flyttat närmare Oslo och har ett modernt kontor i Høvik.

1991 Labex Instrument AB

1991 startades ytterligare ett LABEX bolag, Labex Instrument AB. 2017 fusionerades Labex Instrument med Svenska Labex och dessa leverantörers produkter tillsammans med flera nya utgör idag produktportföljen i affärsområdet Life Science.

2007 DiaMed förvärvas av Bio-Rad

2007 blev DiaMed i stället Bio-Rad Immunohematology division. LABEX är idag en ansedd Channel Partner till Bio-Rads Immunohematologi division och 2015 övertog LABEX även försäljningen av Bio-Rads Infektionsdiagnostik.

2018 LABEX Healthcare och LABEX Life Science

Vi fortsätter att växa med nya spännande produkter och delar verksamheten i två affärsområden för att inte tappa kundfokus. Healthcare innefattar diagnostik och medicintekniska produkter för sjukvård, framför allt inom områdena transfusionsmedicin, klinisk immunologi och klinisk mikrobiologi. Life Science riktar sig mot ett bredare kundsegment bl.a. inom läkemedelsindustri, biotech och universitet.

 

Vår historia har format oss till de vi är och vår kompetens bygger på mångårig erfarenhet.

    Nyhetsbrev

    Vill du ta del av spännande nyheter och forskning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.