Om Labex

Långsiktigt hållbar tillväxt

Med ett ständigt fokus på kvalitet skapar vi en långsiktigt hållbar tillväxt. Det i sin tur skapar möjlighet för utveckling och satsningar på att förbättra våra verksamheter. Alla resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt, hållbarhet är en självklar del av LABEX sätt att arbeta.

Tydligt utbildningsfokus och väl profilerade produkter.

Att leva upp till de anspråk och förväntningar som våra användare ställer på oss samt att erbjuda utbildningar med hög kvalitet är krav vi ställer både på oss själva och på våra samarbetspartners. Våra användare skall känna sig säkra i att använda produkterna och känna sig trygga i den kompetens vi besitter.

Kompetenta och engagerade medarbetare och ledare

För att attrahera och behålla engagerade medarbetare och ledare erbjuder vi goda utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar. Det gör vi bland annat genom att jobba aktivt med ett strukturerat kollegialt lärande samt olika typer av kompetensutveckling och ledarskapsprogram.

Ständiga förbättringar och innovativa lösningar

Innovationer och nytänkande uppstår ofta ur det vardagliga och praktiska kvalitetsutvecklingsarbetet, men innebär också något nytt eller väsentligt förbättrat. Det handlar om en grad av kreativitet och nytänkande, som vi vill främja.

Vi samarbetar med, inspireras och lär av andra aktörer, såväl kunder som leverantörer i olika länder och branscher. Vi uppmuntrar alla att utveckla, testa, utvärdera och införa nya tankesätt, gärna tillsammans med andra. Med ett aktivt samarbete där vi gemensamt delar våra erfarenheter och smarta lösningar är LABEX en leverantör och samarbetspartner där det gemensamma lärandet banar väg för innovativ utveckling.

Våra kärnvärden

PROAKTIVA – ENGAGERADE – PÅLITLIGA – KOMPETENTA

Våra kärnvärden utgör det fundament som vårt varumärke vilar på och genomsyrar verksamheten i allt vi gör. De lyfter det vi är bra och speglar våra gemensamma värderingar.

KVALITETSDOKUMENT

ISO 9001 ISO 14001

    Nyhetsbrev

    Vill du ta del av spännande nyheter och forskning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.