Våra produkter

Blodhantering
Komponentuppdelning
Sigma 8KBS
Blodbestrålning
RS 3400 blodbestrålare
RAD-Control Indikatorer
Plasmainfrysning
PlasmaFrost
Förvaring och utlämning
Hemosafe
Transport
Alibox blodhantering
Preanalys
Provtagning
Under construction
Centrifugering
Mikrocentrifuger
Bänkcentrifuger
Höghastighetscentrifuger
Golvcentrifuger
Transport
Alibox
Blodgruppsserologi
Analyssystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q® kit
ID-Kort
ABO-RhD bestämning
Antigentypning
Antikroppscreening
BAS-test / MG-test
RhD typning
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
QC-kontroller
Antisera & testceller rörteknik
Antihumanglobulin
Monoklonala reagenser
Polyklonala reagenser
Testceller rörteknik
Övriga reagenser rörteknik
Suspensionslösningar
Beredningslösningar
Spädningslösningar
Mindre instrument
Centrifuger för ID-kort
Centrifuger för rörteknik
Incubatorer
Infektionssjukdomar
Analyssystem
Geenius
Evolis Premium System
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV Snabbtest
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mässling - Measles
Påssjuka - Mumps
Röda hund (Rubella)
Vattkoppor - Varicella Zoster Virus
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis - Borrelia
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Antigentest saliv
Covid-19 Serologiskt antikroppstest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffert
Konfirmationstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts infektionssjukdomar
Box-inserts DiaClon produkter
Box-inserts SeraClone produkter
MSDS
MSDS Infektionssjukdomar
MSDS ID-System

Antigentest saliv

Antigentest för påvisning av SARS-CoV-2 i salivprover.

  • Saliv som provtagningsmaterial, mindre obehag för patienten.
  • Enkelt att använda.
  • Snabbtest som ger svar på endast 10 minuter.
  • Kräver ingen utrustning eller extra provtagningsmaterial, allt ingår i varje kit.
  • Har i jämförelse med PCR teknik visat upp till 95% sensitivitet, 99,5% precision samt 100% specificitet enligt tillverkaren BNX.
  • Leveranstid 2-10 dagar.

Salivtestet är ett så kallat antigentest. Denna typ av test är inte lika tillförlitliga som PCR-baserade tester. Produkten säljs endast till företag och testet skall utföras av personal med relevant utbildning.  

”Saliv har visat lovande resultat och många studier påvisar att saliv kan vara ett provtagningsmaterial som ger likvärdiga resultat som nasofarynxprov vid påvisning av virus i de övre luftvägarna tidigt i infektionsförloppet.”

”Saliv erbjuder ett bra alternativ till NPH-prov som förenklar provtagning, sparar resurser och inte utsätter patienterna för obehag.”

Provtagning vid PCR påvisning av SARS-Cov-2 i de övre luftvägarna   

Kontakta oss
Telefon: +4642324000
E-post: sales@labex.com

Läs mer i produktbladet: