Våra produkter

Blodhantering
Komponentuppdelning
Sigma 8KBS
Blodbestrålning
RS 3400 blodbestrålare
RAD-Control Indikatorer
Plasmainfrysning
PlasmaFrost
Förvaring och utlämning
Hemosafe
Transport
Alibox blodhantering
Preanalys
Provtagning
Under construction
Centrifugering
Mikrocentrifuger
Bänkcentrifuger
Höghastighetscentrifuger
Golvcentrifuger
Transport
Alibox
Blodgruppsserologi
Analyssystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q® kit
ID-Kort
ABO-RhD bestämning
Antigentypning
Antikroppscreening
BAS-test / MG-test
RhD typning
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
QC-kontroller
Antisera & testceller rörteknik
Antihumanglobulin
Monoklonala reagenser
Polyklonala reagenser
Testceller rörteknik
Övriga reagenser rörteknik
Suspensionslösningar
Beredningslösningar
Spädningslösningar
Mindre instrument
Centrifuger för ID-kort
Centrifuger för rörteknik
Incubatorer
Infektionssjukdomar
Analyssystem
Geenius
Evolis Premium System
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV Snabbtest
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mässling - Measles
Påssjuka - Mumps
Röda hund (Rubella)
Vattkoppor - Varicella Zoster Virus
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis - Borrelia
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Antigentest saliv
Covid-19 Serologiskt antikroppstest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffert
Konfirmationstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts infektionssjukdomar
Box-inserts DiaClon produkter
Box-inserts SeraClone produkter
MSDS
MSDS Infektionssjukdomar
MSDS ID-System

Beredningslösningar

 

ID-Papain är en standardiserad papainlösning som kan användas för beredning av erytrocyter till 2-stegs teknik. ID-Papain kan också användas till 1-stegs teknik där enzymet tillsätts direkt i erytrocyt- / serumblandningen. 2-stegs enzymteknik har högre sensitivitet för detektion av antikroppar än 1-stegs teknik. Det bör noteras att beredningen av enzymreagens för båda dessa metoder är vansklig p g a svårigheten att standardisera enzymets koncentration och aktivitet, vilket är av betydelse. För att säkra ett bra standardiserat resultat av papainiseringen används ID-Cellwash-P  

 • ID-Papain
  Modifierad papainlösning för enzymbehandling av erytrocyter till antikroppsundersökning  i  ID-systemet. Papainiserade erytrocyter är hållbara upp till 4 veckor i ID-Cellstab.
  Fp-storlek 1×10 mL, 10x10mL

 

 • ID-Cellwash-P
  Lösning som standardiserar enzymbehandlingen av erytrocyter genom att vid tillsättande inhibera enzymets verkan. Används tillsammans med ID-Papain.
  Fp-storlek 1x500mL

 

Bio-Rad har utvecklat två speciallösningar för nedfrysning och upptining av erytrocyter, som bevarar antigenkonfigurationerna för att celler med ovanliga antigen skall finnas tillgängliga vid behov. 

 • DiaMed CellFreeze
  Lösning för nedfrysning av erytrocyter för långtidsförvaring.
  Fp-storlek 2x100mL

 

 • DiaMed CellThaw
  Lösning för upptining av erytrocyter nedfrysta DiaMed CellFreeze.
  Fp-storlek 2x100mL