Våra produkter

Blodhantering
Komponentuppdelning
Sigma 8KBS
Blodbestrålning
RS 3400 blodbestrålare
RAD-Control Indikatorer
Plasmainfrysning
PlasmaFrost
Förvaring och utlämning
Hemosafe
Transport
Alibox blodhantering
Preanalys
Provtagning
Under construction
Centrifugering
Mikrocentrifuger
Bänkcentrifuger
Höghastighetscentrifuger
Golvcentrifuger
Transport
Alibox
Blodgruppsserologi
Analyssystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q® kit
ID-Kort
ABO-RhD bestämning
Antigentypning
Antikroppscreening
BAS-test / MG-test
RhD typning
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
QC-kontroller
Antisera & testceller rörteknik
Antihumanglobulin
Monoklonala reagenser
Polyklonala reagenser
Testceller rörteknik
Övriga reagenser rörteknik
Suspensionslösningar
Beredningslösningar
Spädningslösningar
Mindre instrument
Centrifuger för ID-kort
Centrifuger för rörteknik
Incubatorer
Infektionssjukdomar
Analyssystem
Geenius
Evolis Premium System
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV Snabbtest
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mässling - Measles
Påssjuka - Mumps
Röda hund (Rubella)
Vattkoppor - Varicella Zoster Virus
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis - Borrelia
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Antigentest saliv
Covid-19 Serologiskt antikroppstest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffert
Konfirmationstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts infektionssjukdomar
Box-inserts DiaClon produkter
Box-inserts SeraClone produkter
MSDS
MSDS Infektionssjukdomar
MSDS ID-System

Ery Q® kit

Genomisk typning av erytrocytantigen

Med Ery Q® från BAG Diagnostics är det möjligt att på endast 70 minuter utföra molekylärbiologisk bestämning av blodgrupps, HPA och HNA specificiteter med hjälp av realtids-PCR.

”Enkel och snabb metod som dessutom är flexibel eftersom man kan välja om man enbart vill analysera Rh eller andra antigen.”
Camilla Hesse
PhD, universitetslektor
Institutionen för biomedicin Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Ery Q® – bruksfärdiga testkit med förtorkade primers och prober. Användning av Hot Start Taq polymeras bidrar till snabb och enkel förberedelsearbete utan tidspress. Sekvens specifika primers (SSP) och locus specifika TaqMan® prober ökar precisionen jämfört med metoder baserade på analys av smältkurva. Fluorescens mäts i realtid – inget behov att mäta basfluorescens i början och slutet av PCR-programmet.

Fördelar med ERY Q®

 • Flexibilitet – Kombinera olika ERY Q® kit (upp till 8) i en och samma körning.
 • Spara tid – Resultat på endast 70 minuter.
 • Befintliga instrument kan användas – De fyra färgerna som används i ERY Q-kiten är kompatibla med de flesta realtids-PCR instrument på marknaden. Vi kan även erbjuda ett validerat instrument Bio-Rad CFX ihop med produkten.
 • Ökad säkerhet – helt gelfri metod med ”ready to use” strips.
 • Automatiserad tolkning av resultat – Minskad risk för feltolkningar med den användarvänliga PlexTyper-programvaran.
 • HNA och ABO-variant -kit

Exempel på användningsområden

 • Oklara serologiska resultat, till exempel vid ABO- eller RhD-gruppering.
 • Multitransfunderade patienter.
 • DAT-positiva patienter.
 • Komplicerade antikroppsutredningar.
 • Thalassemi/Sickle cell.
 • Daratumumab behandling.
 • Typning av högfrekvensantigen där reagens saknas.

 

Kontakta oss
Telefon: 042 32 40 00
E-post: sales@labex.com

Läs mer i produktbladet: