Våra produkter

Blodhantering
Komponentuppdelning
Sigma 8KBS
Blodbestrålning
RS 3400 blodbestrålare
RAD-Control Indikatorer
Plasmainfrysning
PlasmaFrost
Förvaring och utlämning
Hemosafe
Transport
Alibox blodhantering
Preanalys
Provtagning
Under construction
Centrifugering
Mikrocentrifuger
Bänkcentrifuger
Höghastighetscentrifuger
Golvcentrifuger
Transport
Alibox
Blodgruppsserologi
Analyssystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q® kit
ID-Kort
ABO-RhD bestämning
Antigentypning
Antikroppscreening
BAS-test / MG-test
RhD typning
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
QC-kontroller
Antisera & testceller rörteknik
Antihumanglobulin
Monoklonala reagenser
Polyklonala reagenser
Testceller rörteknik
Övriga reagenser rörteknik
Suspensionslösningar
Beredningslösningar
Spädningslösningar
Mindre instrument
Centrifuger för ID-kort
Centrifuger för rörteknik
Incubatorer
Infektionssjukdomar
Analyssystem
Geenius
Evolis Premium System
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV Snabbtest
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mässling - Measles
Påssjuka - Mumps
Röda hund (Rubella)
Vattkoppor - Varicella Zoster Virus
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis - Borrelia
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Antigentest saliv
Covid-19 Serologiskt antikroppstest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffert
Konfirmationstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts infektionssjukdomar
Box-inserts DiaClon produkter
Box-inserts SeraClone produkter
MSDS
MSDS Infektionssjukdomar
MSDS ID-System

Hemosafe® – Blodcentralens förlängda arm

Hemosafe®Din trygghet ligger i blodet 

Med Hemosafe® kan du fördela och välja rätt blodpåse för rätt patient utan dröjsmål när behovet uppstår  så att rätt blodtyp når rätt patient vid rätt tid. 

  • Höjd patientsäkerhet 
  • Ökad effektivitet inom blodcentralen 
  • Minskade transportkostnader 
  • Minskade kassationer 
  • Minskad leveranstid 
  • Fullständig spårbarhet hela vägen från givare till patient

För information kontakta oss eller läs mer i produktbladet: Hemosafe®- Automated blood bank refrigerators

 

 Hemosafe® – världens mest avancerade förvaring för blodpåsar till transfusion.
Med Hemosafe® får du både förvaring och kontrollerad tillgång för upp till 96 blodenheter åt gången. Patienten identifieras med hjälp av integrerad scanner och Hemosafe® levererar matchande blodpåse för transfusion, vald utifrån kompatibilitetskriterierna i i blodcentralens informationssystem (LIS) kopplad upp mot HemoSafe via nätverket. Automatisk uppdatering av varje transfusionsblodpåse som checkas in och ut som innebär att lagerstatus korrigeras omgående av Hemosafe®. 

 Leverans av rätt blodtyp sker med hög säkerhet till rätt patient i rätt tid. 
Tack vare nätverkskopplingen till LIS (Laboratory Information System), väljer Hemosafe® alltid den blodpåse som matchar bäst för varje patient. På mindre än 1 minut får användaren utvald blodpåse som har kontrollerats via den unika EANkoden för maximal säkerhet. För ytterligare säkerhet identifierar sig användaren av ett unikt användarnamn och lösenord. Användaren kan enbart plocka ut blodpåsar som matchar aktuell patient. 

 Blodcentralens förlängda arm 
Med Hemosafe® enheter placerade på tex sjukhusets operationsavdelning och på sjukhus i regionen med uppkoppling till LIS ökar säkerheten på blodcentralen och ger omedelbar tillgång av blod vid vård 24/7. 

 Mindre kostnader för blodcentralen 
Med Hemosafe® minskas antalet allokerade blodenheter och kassationer markant då man i Hemosafe® förvarar blodpåsarna lättillgängligt, tex utanför en operationssal.  

 Övervaka lagret, spara tid och minska kassation av blod 
Med Hemosafe® fås en optimal hantering och kontinuerlig övervakning av lagret. Hemosafe®  använder principen ”först in, först ut” för att minska kassation av blod. 

 Full spårbarhet 
Med Hemosafe® säkerställs fullständig spårbarhet, allt från transporttiden från blodcentralen till annat sjukhus i tex regionen, blodkomponenternas status under förvaring, in- och uttag av blodenheter, laddning och leveranser.