Våra produkter

Blodhantering
Blodhanteringssystem – LIS
LIMS System
Komponentuppdelning
Sigma 8KBS
Blodbestrålning
RS 3400 blodbestrålare
RAD-Control Indikatorer
Plasmainfrysning
PlasmaFrost
Förvaring och utlämning
Hemosafe
Transport
Alibox blodhantering
Preanalys
Provtagning
ProTube
Centrifugering
Mikrocentrifuger
Bänkcentrifuger
Höghastighetscentrifuger
Golvcentrifuger
Transport
Alibox
Blodgruppsserologi
Analyssystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
Servicenivåer
ID-Kort
ABO-RhD bestämning
Antigentypning
Antikroppsundersökning
BAS-test / MG-test
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
Antisera & testceller rörteknik
Antihumanglobulin
Monoklonala reagenser
Polyklonala reagenser
Testceller rörteknik
Övriga reagenser rörteknik
Suspensionslösningar
Beredningslösningar
Spädningslösningar
Mindre instrument
Centrifuger för ID-kort
Centrifuger för rörteknik
Incubatorer
Specialkurser
Hands-on kurs
Transfusion Science Course
Utbildning tekniker
Kurs instrumentansvarig
Användarmöte
Kalendarium
Infektionssjukdomar
Analyssystem
Geenius
Evolis Premium System
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV Snabbtest
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mässling - Measles
Påssjuka - Mumps
Röda hund (Rubella)
Vattkoppor - Varicella Zoster Virus
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis - Borrelia
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Covid-19
Covid-19 PCR-test
Covid-19 Serologiskt antikroppstest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffert
Konfirmationstest
HIV
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts infektionssjukdomar
Box-inserts DiaClon produkter
Box-inserts SeraClone produkter
MSDS
MSDS Infektionssjukdomar
MSDS ID-System

LIMS System

En software lösning som tillåter integrerad blodhantering
från Givare till slutlig Mottagare

SENASTE TEKNOLOGIN
Fullt Webbaserad Java arkitektur

OMFATTANDE
Komplett ”arm-to-arm” lösning
Full datorisering av alla utförda aktiviteter
Underlätta processen för centraliserad distribution av blodkomponenter

 • BB: Blodbank
  från Givare till Mottagare 
 • Blodgivare   
  från Rekrytering till Lager och Distribution
 • Transfusion
  från Blodbeställning till Spårbarhet/Avvikelse vid transfusion

KUNDANPASSAD
Fullständig Software configuration

HÖG SÄKERHET
Säkerhet och åtkomst
Flera nivåer av användarrättigheter för varje modul
Audit trail

BED SIDE-kontroll vid Transfusion
PDA

ÅTERRAPPORTERING
Återrapportering /Avvikelse/Händelse/ av Transfunderad enhet

ÖVRIGA MODULER

 • Cellterapi och navelsträngsblod
 • Vävnad (ex. benbank)
 • Human mjölkbank
Kontakta oss
Telefon: 042 32 40 00
E-post: sales@labex.com