Produkter

Tillbaka

Snabb-Diff

Labex Snabb-Diff är en differentialfärgningsteknik för hematologi som ger resultat motsvarande Giemsa – May Grünwald färgning.
Färgningstiden är endast 15 sekunder. Färglösningarna är färdiga för användning och justerade till optimalt pH. Olika färglösningar medger variation av färgintensiteten vilket ger smidighet i användandet.
Labex Snabb-Diff är ett utmärkt hjälpmedel när man av olika skäl snabbt behöver granska ett blodutstryk.

Beskrivning

Infärgningen som endast tar någon minut ger en mycket bra överensstämmelse med mer tidskrävande traditionella Romanowski-metoder. Kostnadseffektiv för mindre laboratorier med få, men med viktiga differentialräkningar.

Rekommenderas som snabbmetod för akuta prover vid laboratorier med tidskrävande hel- eller halvautomatiska infärgningsmetoder eller då det behövs en snabbgranskning t ex efter larm i cellräknaren. Metoden gör det möjligt att enkelt färga in blodutstryk dygnet runt för granskning även under jourtid.

Vid cytologiska undersökningar ger metoden den snabba infärgningen av cellerna möjlighet till att kunna bedöma kvalitén på materialet redan under provtagningen. Detta bidrar till att fullgott material kan skördas redan första provtagningen.
Vid färgning av exsudat kan man snabbt avgöra om preparatet innehåller maligna celler. Dessa preparat kan då placeras sist i infärgningsmaskiner för att undvika dekontamination.