Produkter

Tillbaka

Quicktest och Labtest

Blodgrupperingssystem

Ett blodgruppsantigen definieras som en molekylstruktur på erytrocytens yta som kan kännas igen av en specifik antikropp. Strukturer med liknande sammansättning kan grupperas i olika blodgruppssystem. Varje djurart har sina egna blodgruppssystem.

Saknar du någon produkt? Kontakta oss för information om hela produktsortimentet.

Beskrivning

Alvedia QuickTest är avsett för att utföra bestämning av blodgrupp. Erytrocyter får diffundera på en teststicka innehållande ett membran. Monoklonala antikroppar som är specifika för ett blodgruppsantigen (DEA 1 hos hundar, A/B hos katter, och Ca hos hästar) är fästa på membranet. När man låter erytrocyter diffundera i membranet kommer antikropparna att fästa till motsvarande blodgruppsantigen.

Tolkning av resultat:

  • 1 eller 2 röda linjer framför A och/eller B för katt.
  • 1 röd linje framför DEA 1 för hund.
  • 1 röd linje framför Ca-linjen för häst

För att testet skall vara giltigt skall kontroll linjen (C) vara positiv.

Saknar du någon produkt? Kontakta oss för information om hela produktsortimentet.

Dokumentation