Produkter

Tillbaka

Geltest

Geltest Alvedia DAT

Analysen, som tidigare benämndes Coombs test, utförs för att undersöka om patientens röda blodkroppar är mantlade med antikroppar och/eller komplementfaktorer in vivo.

Saknar du någon produkt? Kontakta oss för information om hela produktsortimentet.

Beskrivning

Direkt antiglobulintest (DAT) utförs för att diagnostisera immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA). Vid IMHA fäster antikroppar på erytrocyternas cellmembran in vivo vilket stimulerar immunförsvaret att bryta ner erytrocyterna. IMHA kan drabba alla djurarter. Det   finnas olika orsaker till att IMHA kan uppstå:

  • Den normala reglerande immunologiska mekanismer sätts av någon anledning ur funktion. (primär IMHA)
  • Förändringar på erytrocyternas cellyta på grund av intracellulära parasiter, infektioner, läkemedel eller andra immunologiska sjukdomar som t.ex. SLE, FIV, FeLV .
  • Vissa läkemedel
  • Transfusion av inkompatibelt blod

Beskrivning av metod
Alvedias Geltest är baserad på mikrorör fyllda med en blandning av gel, buffert och antiglobulin. Antiglobulinet är specifikt för varje djurart: hund, katt och häst. En suspension av röda blodkroppar (för direkt antiglobulintest DAT) eller en blandning av givarerytrocyter och mottagarplasma (för kors-test) centrifugeras genom gelen.

Om inga agglutinat bildas (=ingen reaktion med anti-globulinet) passerar RBC genom gelen och bildar en pellets i botten av röret (negativ test). Vid en reaktion med anti-globulinet fastnar de agglutinerade röda blodkropparna i gelen, reaktionen är positiv. Reaktionen är stabil och kan läsas i timmar efter testutförandet. Testet kräver inga tvättsteg är lätt att utföra, har hög sensitivitet och reproducerbart.

Alvedia DAT Hund
Mikrorören i Alvedia Gel Test DAT Canin innehåller förutom gel och buffert ett anti canin globulin (Anti-IgG + Anti C3).  Patientens erytrocyter blandas med buffert och tillsätts till microröret. Vid förekomst av Immunoglobuliner (IgG, IgM) och/eller komplement (C3b, C3d) på erytrocyten kommer en reaktion att ske med anti-globulinet vid centrifugeringen och det kommer bildas agglutinat som fastnar i gelen. Frånvaro av immunglobuliner och komplement leder till att inga agglutinat bildas och erytrocyterna lägger sig i botten på mikroröret. En positiv reaktion innebär att erytrocyterna är mantlade med immunglobuliner och eller komplement och det leder till ökad risk för IMHA.

Alvedia DAT Katt
Mikrorören i Alvedia Gel Test DAT Felin innehåller förutom gel och buffert ett anti felin globulin (Anti-IgG + Anti C3). Vid förekomst av Immunglobuliner (IgG, IgM) och/eller komplement (C3b, C3d) på erytrocyten kommer en reaktion ske med anti-globulinet att ske vid centrifugeringen och det kommer bildas agglutinat som fastnar i gelen. Frånvaro av immunglobuliner och komplement leder till att inga agglutinat bildas och erytrocyterna lägger sig i botten på mikroröret. En possitiv reaktion innebär att erytrocyterna är mantlade med immunglobuliner och eller komplement och det leder till ökad risk för IMHA.

Dokumentation