Produkter

Tillbaka

Geltest

Alvedias Geltest är baserad på mikrorör fyllda med en blandning av gel, buffert och antiglobulin. Antiglobulinet är specifikt för varje djurart: hund, katt och häst.

Saknar du någon produkt? Kontakta oss för information om hela produktsortimentet.

Beskrivning

Beskrivning av metoden
En suspension av röda blodkroppar (för direkt antiglobulintest DAT) eller en blandning av givarerytrocyter och mottagarplasma (för kors-test) centrifugeras genom gelen.

Om inga agglutinat bildas (=ingen reaktion med anti-globulinet) passerar RBC genom gelen och bildar en pellets i botten av röret (negativ test). Vid en reaktion med anti-globulinet fastnar de agglutinerade röda blodkropparna i gelen, reaktionen är positiv. Reaktionen är stabil och kan läsas i timmar efter testutförandet. Testet kräver inga tvättsteg är lätt att utföra, har hög sensitivitet och reproducerbart.

Kors-test för Hund
Hundar har många blodgruppsantigen på ytan av sina erytrocyter (DEA1, 3, 4, 5, 7, DAL…).
Mot samtliga dessa kan en individ ha bildat antikroppar som kan leda till komplikationer vid blodtransfusion. För att så långt som möjligt säkerställa att få ett lyckat resultat vid transfusion rekommenderas att man transfundera grupplik för DEA1 samt utföra en kors-test för att säkerställa kompatibilitet. Mikrorören i Alvedia Canin Gel Test Crossmatch innehåller förutom gel och buffert ett anti canin globulin (Anti-IgG + Anti C3). Vid förekomst av antikroppar (IgG och/eller IgM) hos mottagaren som svarar mot antigen på givarerytrocyten så kommer en antigen-antikropps-reaktion att ske och det kommer bildas agglutinat som fastnar i gelen, positiv reaktion. Frånvaro av antikroppar leder till att inga agglutinat bildas och erytrocyterna lägger sig i botten på mikroröret, negativ reaktion.

Kors-test för Katt
Katternas viktigaste blodgruppssystem är AB-systemet. Där varianterna A, B och AB finns.  Blodgrupp A är den vanligaste, B-är ovanligt och AB-extremt ovanligt. Eftersom katter har naturligt förkommande antikroppar som kan ge kraftiga hemolytiska transfusionskomplikationer mot det antigen de saknar (inom AB-systemet) är det extremt viktigt att man transfunderar förenligt med avseende för A och B antigenerna. Katter har även andra blodgruppsantigen (Mik) som en individ kan bilda antikroppar mot. För att så långt som möjligt säkerställa att få ett lyckat resultat vid transfusion rekommenderas att man transfundera grupplik för A och B samt utför en kors-test för att säkerställa kompatibilitet. Mikrorören i Alvedia felin Gel Test Crossmatch innehåller förutom gel och buffert ett anti felin globulin (Anti-IgG + Anti C3). Vid förekomst av antikroppar (IgG och/eller IgM) hos mottagaren som svarar mot antigen på givarerytrocyten så kommer en antigen-antikropps-reaktion att ske och det kommer bildas agglutinat som fastnar i gelen, positiv reaktion. Frånvaro av antikroppar leder till att inga agglutinat bildas och erytrocyterna lägger sig i botten på mikroröret , negativ reaktion.

Kors-test för Häst
Hästar har 7 kända blodgruppsantigen på ytan av sina röda blodkroppar (A, C, D, K, P, Q, U). Mot samtliga dessa kan en individ ha bildat antikroppar som kan leda till komplikationer vid blodtransfusion. För att så långt som möjligt säkerställa att få ett lyckat resultat vid transfusion rekommenderas att man utför en kors-test för att säkerställa kompatibilitet. Mikrorören i Alvedia Equine Gel Test Crossmatch innehåller förutom gel och buffert ett anti equine globulin (Anti-IgG + Anti C3). Vid förekomst av antikroppar (IgG och/eller IgM) hos mottagaren som svarar mot antigen på givarerytrocyten så kommer en antigen-antikropps-reaktion att ske och det kommer bildas agglutinat som fastnar i gelen, positiv reaktion. Frånvaro av antikroppar leder till att inga agglutinat bildas och erytrocyterna lägger sig i botten på mikroröret, negativ reaktion.

Neonatal isoerytrolys är ett potentiellt dödligt tillstånd hos nyfödda föl som beror på en inkompatibilitet mellan blodtyperna hos stoet och fölet. För att undvika att detta sker rekommenderas det vid födseln utförs en kors-test med navelsträngserytrocyter och plasma från stoet.

Saknar du någon produkt? Kontakta oss för information om hela produktsortimentet.

Dokumentation