Produkter

Tillbaka

Ery Q

Genomisk typning av erytrocytantigen

Med Ery Q® från BAG Diagnostics är det möjligt att på endast 70 minuter utföra molekylärbiologisk bestämning av blodgrupps, HPA och HNA specificiteter med hjälp av realtids-PCR.

Beskrivning

”Enkel och snabb metod som dessutom är flexibel eftersom man kan välja om man enbart vill analysera Rh eller andra antigen.”
Camilla Hesse
PhD, universitetslektor
Institutionen för biomedicin Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Ery Q® – bruksfärdiga testkit med förtorkade primers och prober. Användning av Hot Start Taq polymeras bidrar till snabb och enkel förberedelsearbete utan tidspress. Sekvens specifika primers (SSP) och locus specifika TaqMan® prober ökar precisionen jämfört med metoder baserade på analys av smältkurva. Fluorescens mäts i realtid – inget behov att mäta basfluorescens i början och slutet av PCR-programmet.

Fördelar med ERY Q®

Flexibilitet – Kombinera olika ERY Q® kit (upp till 9) i en och samma körning.

Spara tid – Resultat på endast 70 minuter.

Befintliga instrument kan användas – De fyra färgerna som används i ERY Q-kiten är kompatibla med de flesta realtids-PCR instrument på marknaden.

Ökad säkerhet – helt gelfri metod med ”ready to use” strips.

Automatiserad tolkning av resultat – Minskad risk för feltolkningar med den användarvänliga PlexTyper-programvaran.

HNA och ABO-variant -kit

Exempel på användningsområden

Oklara serologiska resultat, till exempel vid ABO- eller RhD-gruppering.

Multitransfunderade patienter.

DAT-positiva patienter.

Komplicerade antikroppsutredningar.

Thalassemi/Sickle cell.

Daratumumab behandling.

Typning av högfrekvensantigen där reagens saknas.

Tillbehör

Vi kan även erbjuda ett validerat instrument Bio-Rad CFX ihop med produkten. Kontakta oss för mer information.

Dokumentation