Produkter

Tillbaka

Beredningslösningar

ID-Papain är en standardiserad papainlösning som kan användas för beredning av erytrocyter till 2-stegs teknik.

Beskrivning

ID-Papain kan också användas till 1-stegs teknik där enzymet tillsätts direkt i erytrocyt- / serumblandningen. 2-stegs enzymteknik har högre sensitivitet för detektion av antikroppar än 1-stegs teknik. Det bör noteras att beredningen av enzymreagens för båda dessa metoder är vansklig p g a svårigheten att standardisera enzymets koncentration och aktivitet, vilket är av betydelse. För att säkra ett bra standardiserat resultat av papainiseringen används ID-Cellwash-P

ID-Papain
Modifierad papainlösning för enzymbehandling av erytrocyter till antikroppsundersökning i ID-systemet. Papainiserade erytrocyter är hållbara upp till 4 veckor i ID-Cellstab.
Fp-storlek 1×10 mL, 10x10mL

ID-Cellwash-P
Lösning som standardiserar enzymbehandlingen av erytrocyter genom att vid tillsättande inhibera enzymets verkan. Används tillsammans med ID-Papain.
Fp-storlek 1x500mL

Bio-Rad har utvecklat två speciallösningar för nedfrysning och upptining av erytrocyter, som bevarar antigenkonfigurationerna för att celler med ovanliga antigen skall finnas tillgängliga vid behov.

DiaMed CellFreeze
Lösning för nedfrysning av erytrocyter för långtidsförvaring.
Fp-storlek 2x100mL

DiaMed CellThaw
Lösning för upptining av erytrocyter nedfrysta DiaMed CellFreeze.
Fp-storlek 2x100mL